Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Inzerce na internetu (810)
46%

Inzerce v TIP Servisu (128)
7%

Doporučení od známého (808)
46%

Celkový počet hlasů: 1746