Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Inzerce na internetu (706)
45%

Inzerce v TIP Servisu (106)
7%

Doporučení od známého (768)
49%

Celkový počet hlasů: 1580