Anketa

Jak jste se o nás dozvěděli?

Inzerce na internetu (794)
46%

Inzerce v TIP Servisu (125)
7%

Doporučení od známého (801)
47%

Celkový počet hlasů: 1720